Healing

Healing betyder läkande genom energitillförsel.

Energi finns i överflöd runt omkring oss. Det finurliga med healing är att energin fångas upp och används där det behövs just nu.  

Reiki

Ordet är japanska, rei betyder besjälad eller andlig och ki livskraft. 

Det vi i Sverige kallar reiki härstammar från japanen Mikao Usuis (1865-1926) healingmetod.

Reiki är i första hand ett sätt att leva, en väg till harmoni.

Rikins fem levnadsprinciper

* Idag släpper jag ilska

* Idag ska jag släppa ilska

* Jag är fylld av tacksamhet

* Jag engagerar mig i mitt arbete

* Jag är vänlig mot människor


 Under behandlingen använder jag mig av fasta handpositioner och den tar ca 40-45 min.

Spirituell healing

Här använder jag mig av min medialitet, mitt andliga team, mitt högre jag och känner in var blockeringar finns och jobbar mycket med bilder.


Denna behandling tar ca 20 min.

När du kommer till mig har vi en dialog om vad du har för behov och under behandlingen får du ligga på massagebänken med kläder på och gärna med en filt.