Meditationsgrupp

Meditationsgrupp


Det finns många olika sätt att utöva meditation.

 

Här leder jag Dig till dina inre rum. Vi gör 3 olika meditationer vid varje tillfälle och efter varje meditation reflekterar vi över vad du varit med om.


Detta bygger på trygghet och tillit och därför har jag små grupper, max 5 personer, så alla får talutrymme och att vi lär känna varandra,


Vi träffas 3 studietimmar (á 45 min)/ vecka och varje omgång är 5 gånger.


Detta är ett tillfälle att prata om de stora frågorna, som man kanske inte pratar någon annanstan, att få "provtänka/-säga".
Nyfiken på meditation? Välkommen !
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Studier har visat att meditation:

Minskar stress

Kontrollerar ångest

Främjar emotionell hälsa

Leder till förbättrad självmedvetenhet

Ge förlängd uppmärksamhet

Kan hjälpa att bekämpa missbruk

Förbättrar sömn

Kan kontrollera smärta

Kan minska blodtrycket

Hämtat från:

https://www.epochtimes.se/Vetenskapliga-fordelar-av-meditation